Servis transformátorů

Významnou součástí činnosti společnosti je skladování, opravy a výměny distribučních transformátorů. Pro zákazníka, kterým je ČEZ Distribuce, a.s. a ji zajišťujeme ve spolupráci s partnery a subdodavateli na území západních a středních Čech. Dalším významným zákazníkem jsou společnosti PREdistribuce, a.s. a PREservisní, s.r.o., pro které zajišťujeme tyto činnosti na území hlavního města Prahy. Cílem je především zajištění bezproblémové dodávky elektrické energie v uvedených regionech.