O společnosti

SEG, s.r.o. je jedním z nejvýznamnějších dodavatelů elektromontážních prací v ČR. Působí především v regionu západních Čech, konkrétně v Plzeňském a Karlovarském kraji, dále pak v hlavním městě Praha a okrajově na ostatních místech ČR.

Společnost v současné době zaměstnává kolem 110 stálých zaměstnanců a spolupracuje s řadou subdodavatelů. Roční tržby společnosti přesáhly 500 mil. Kč. Hlavním zákazníkem je společnost ČEZ Distribuce, a.s.

Společnost zajišťuje komplexní dodávky elektromontážní práce na zařízeních distribuční soustavy od domovních přípojek až po vedení a rozvodny VVN. Součástí dodávek jsou zpravidla i projekční a inženýrské práce. Významnou součástí činnosti společnosti jsou opravy poruch na vedení distribuční soustavy a servis transformátorů.

Dalším důležitým procesem ve společnosti je výroba ocelových konstrukcí pro energetiku. Hlavními zákazníky jsou energetické přenosové a distribuční společnosti v České a Slovenské republice. Jako doplňkovou činnost především pro vlastní potřebu provozujeme speciální autodopravu.

Jsme součástí holdingu EP Industries, a.s.
21.10.1992  založení společnosti SEG – Silnoproudá energetika, s.r.o. majitel Süddeutscheenergieanlagen GMbH.
Majetkový vstup Západočeská energetika a.s.
Fúze se společností SEG Stavby pro energetiku spol. s r.o.
Majetkový vstup Západočeská plynárenská, a.s. Nákup společnosti Západočeské plynárenské montáže, s.r.o., nový produkt v portfoliu společnosti. Změna názvu na SEG, s.r.o.
Západočeská energetika, a.s. se stává jediným vlastníkem.
Fúze se společností ESMOS s.r.o. Zřízena nová činnost-trafoslužba.
Fúze se společností ProEnergo Plzeň spol. s r.o.
Novým vlastníkem společnosti se stává Skupina J&T.
Nový management, restrukturalizace.
Vyčlenění části zaměstnanců do firmy MONTPROJEKT, a.s.
Doposud nejhorší rok v novodobé historii, krize v oboru.
Společnosti se podařilo překonat krizi a posílila svoji pozici na trhu.