Elektrické přípojky a přeložky

Mám smlouvu
se společností ČEZ Distribuce, a. s.
Dozvědět se více
Nemám smlouvu
se společností ČEZ Distribuce, a. s.
Dozvědět se více

Mám smlouvu se společností ČEZ Distribuce, a. s.

Jakmile podepíšete smlouvu o připojení, ČEZ Distribuce, a. s. zhotoví zadávací návrh, který projektantům slouží jako výchozí podklad ke zpracování projektové dokumentace. Jakmile obdržíme požadavek na zpracování dokumentace, zadáme jej příslušnému regionu.

Projektant začne zpracovávat projektovou dokumentaci a do 14 dnů vás dopisem informuje o zahájení své práce. Na vytvoření dokumentace projektant zpravidla potřebuje 6 měsíců a další 3 měsíce si vyžádá příprava realizace, stavba.

Tyto termíny jsou pouze orientační a není v nich započítáno případné zdržení, které může nastat nesouhlasem s umístěním vedení ze strany vlastníků dotčených pozemků nebo prodlevou při udělování souhlasu ze strany obce. Problémem může být i jakákoliv překážka v trase přípojky (strom, keř, místní komunikace, odvodňovací kanál, vodní tok apod.) či těžce splnitelné podmínky správců ostatních sítí, v jejichž blízkosti se má přípojka nacházet.

Po ukončení stavebních prací a předání přípojky provozovateli distribuční soustavy vás opět písemně informujeme a následně pak můžeme požádat o připojení elektroměru.

Kontaktujte nás

Nemám smlouvu se společností ČEZ Distribuce, a. s.

Pokud nemáte smlouvu se společností ČEZ Distribuce, a. s. navštivte jedno z jejich kontaktních míst, nebo zavolejte na bezplatnou linku 800 850 860. Bude se vám věnovat odborný pracovník, který vám poradí se všemi náležitostmi a potřebnými dokumenty týkající se odběru elektřiny.

Následně vyplňte žádost o připojení a nezapomeňte na přílohy (katastrální mapa s vyznačením umístění budou nemovitosti, doklad o vlastnickém nebo jiném (nájemním) vztahu k místu). Žádost se dá podat několika způsoby: online přes webovou aplikaci, vyplněný formulář naskenovat a s přílohami poslat e-mailem na info@cezdistribuce.cz, nebo poštou na adresu ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 2577/19, 326 00, Plzeň. Případně můžete žádost donést osobně na jedno z kontaktních míst.

Pokud bude vaše žádost posouzena kladně, distributor vám do 30 dnů zašle návrh Smlouvy o budoucí smlouvě k připojení s podmínkami, které musíte splnit, a informacemi o dokladech, které musíte předložit před zahájením odběru elektřiny.

Po podpisu smlouvy a zaplacen požadované částky pokračujte podle návodu “Mám smlouvu se společností ČEZ Distribuce, a. s.”

Tab Content #3

Mám smlouvu se společností ČEZ Distribuce, a. s.

Jakmile podepíšete smlouvu o připojení, ČEZ Distribuce, a. s. zhotoví zadávací návrh, který projektantům slouží jako výchozí podklad ke zpracování projektové dokumentace. Ve chvíli, kdy obdržíme požadavek na zpracování dokumentace, zadáme jej příslušnému projektantovi v regionu.

Projektant začne zpracovávat projektovou dokumentaci a do 14 dnů vás dopisem informuje o zahájení své práce. Na vytvoření dokumentace projektant zpravidla potřebuje 6 měsíců a další 3 měsíce si vyžádá příprava realizace, stavba přípojky a uvedení do provozu (včetně revize).

Tyto termíny jsou pouze orientační a není v nich započítáno případné zdržení, které může nastat nesouhlasem s umístěním vedení ze strany vlastníků dotčených pozemků nebo prodlevou při udělování souhlasu ze strany obce. Problémem může být i jakákoliv překážka v trase přípojky (strom, keř, místní komunikace, odvodňovací kanál, vodní tok apod.) či těžce splnitelné podmínky správců ostatních sítí, v jejichž blízkosti se má přípojka nacházet.

Po ukončení stavebních prací a předání přípojky provozovateli distribuční soustavy vás opět písemně informujeme a následně pak můžeme požádat o připojení elektroměru.

Kontaktujte nás

Nemám smlouvu se společností ČEZ Distribuce, a. s.

Pokud nemáte smlouvu se společností ČEZ Distribuce, a. s. navštivte jedno z jejich kontaktních míst, nebo zavolejte na bezplatnou linku 800 850 860. Bude se vám věnovat odborný pracovník, který vám poradí se všemi náležitostmi a potřebnými dokumenty týkající se odběru elektřiny.

Následně vyplňte žádost o připojení a nezapomeňte na přílohy (katastrální mapa s vyznačením umístění budou nemovitosti, doklad o vlastnickém nebo jiném (nájemním) vztahu k místu). Žádost se dá podat několika způsoby: online přes webovou aplikaci, vyplněný formulář naskenovat a s přílohami poslat e-mailem na info@cezdistribuce.cz, nebo poštou na adresu ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 2577/19, 326 00, Plzeň. Případně můžete žádost donést osobně na jedno z kontaktních míst.

Pokud bude vaše žádost posouzena kladně, distributor vám do 30 dnů zašle návrh Smlouvy o budoucí smlouvě k připojení s podmínkami, které musíte splnit, a informacemi o dokladech, které musíte předložit před zahájením odběru elektřiny.

Po podpisu smlouvy a zaplacen požadované částky pokračujte podle návodu “Mám smlouvu se společností ČEZ Distribuce, a. s.”

envelope-ophone